Μιλάμε για πολύ γέλιο!
Αυτο-ευλογούμαι!

σουρρεάλ!

Advertisements